KURUMSAL

ISO27001,  ARGE Merkezi, Tubitak TEYDEB, KIRIS, Kurumsal Performans YonetimiFinansal Performans YonetimiBalans Skor Kart, Finansal Konsolidasyon ve Raporlama Kurumsal Yonetim, GLOBAL MARKA OLMA.  TURQUALITY kapsamında şu anda Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Endüstriyel Makina,Hazır Giyim, Hızlı Tüketim Ürünleri, Kuyum/Mücevher, Otomotiv ve Tekstil sektörlerinde 91 firma ve 103 marka MARKA DESTEK kapsamında ise Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Endüstriyel Makina, Hazır Giyim, Hızlı Tüketim Ürünleri ve Tekstil sektörlerinde 43 firma ve 46 marka bulunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Dış Ticaret Müsteşarlığı genelde ölçek olarak (DTM) ISO 500/1000 boyutundaki büyük ihracatçı firmalar içinden Kurumsal Yetkinlik, Operasyonel mükemmellik ve Global Marka Potansiyeli Olma ana kriterlerini 1. Turquality 5 yıllık Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi 
2. Marka Yönetimi 3. Marka Performansı 4. Tedarik Zinciri Yönetimi 5. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi 6. Ürün Tasarımı / Ar-Ge 7. Finansal Performans Yönetimi 8. İK Yönetimi 9. Kurumsal Yönetim 10. Bilgi Sistemleri Yönetimi olmak üzere 10 başlıkta 2006/4 sayılı TURQUALITY Mevzuatı gereği istenen performans kriterlerini tutturan firmaların markalarını (max. 2 marka) 5 yıl süre ile (MARKA DESTEK 4 yıl) kapsam içine almaktadır. Kapsamdaki firmalardan 5 yıllık sürede TURQUALITY  Performans kriterlerini yüksek düzeyde tutturanlara Ekonomi Bakanlığı ilave bir 5 yıl daha (Sadece TURQUALITY kapsamındakiler için MARKA DESTEK kapsamındakiler için değil) vermekte ve TURQUALITY destek süreleri de 10 yıla çıkmış olmaktadır.

TURQUALITY kapsamındaki markalar 5 yıl boyunca 1. Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım 2. Çevre, Kalite ve İnsan Sağlığına Yönelik tüm harcamalar (ISO belgeleri) 3. Markalı ürününe yönelik istihdam edilen endüstriyel tasarımcı ücretleri 4. Hedef Pazarlardaki reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, çağrı merkezi kurma giderleri 5. Yurt Dışı Birimleri ile ilgili mahal araştırma, dekorasyon, demirbaş, kira, hukuki danışmanlık giderleri 6. Markalarına yönelik olarak; Kurumsal Kimlik Oluşturulması, Stratejik Şirket Yapılandırması, Kalite Kontrol Sistemleri Oluşturulması, Risk Yönetim Sistemleri, ERP, CRM, CPM, CAD/CAM, Bilgi Yönetimi kapsamında TURQUALITY yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları veya kirlayacakları yazılım lisans ürünleri, yıllık bakım, güncelleme bedelleri,danışmanlık, eğitim, outsource gibi 6 ana formatta belirtilen giderleri ilgili ihracatçı birliklerine ibraz edildikten sonra % 50 oranında firmaya geri ödenmektedir.